Descrierea proiectului

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională


•   Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013
•   Axa prioritară 5 – "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului"
•   Domeniul Major de Intervenţie 5.3. – "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică"
•   Operaţiune "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a atractivităţilor de marketing specifice"
Sustenabilitatea proiectului
Conferința de închidere a perioadei de sustenabilitate pentru proiectul ”Orașul vrăjit”Participanții la conferința – eveniment care s-a desfășurat în sala ”Victor Ion Popa”, au fost reprezentanți ai misiunilor diplomatice străine în România (Albania și Kazahstan), primarul Daniel Tudorache, artiști ai Operei Române , directorii de patrimoniu și de comunicare ai Muzeului Satului și un grup de elevi ai Școlii Gimnaziale nr.13 însoțiți de cadre didactice.

Managerul de proiect a prezentat informații despre activitățile desfășurate în perioada de sustenabilitate a proiectului, despre obiectivele atinse și despre pagina web www.Orașul-Vrăjit.ro, care a înregistrat, până în prezent 39.230 de vizitatori.

Domnul Puiu Costoiu, directorul de patrimoniu a vorbit despre rezultatele deosebite ale proiectului și despre importanța menținerii dialogului cu autoritatea locală, în vederea unor colaborări viitoare.

Soprana Arlinda Morava și Ladies Bucharest Cvintet au suținut un program musical de prelucrări din folclorul românesc, albanez și aromân.

Principiul sustenabilității se referă la faptul că proiectele europene trebuie să demonstreze capacitatea lor de a se susține și după acordarea finanțării europene; Sectorul 1 a asigurat resursele financiare și instituționale necesare promovării turistice a Muzeului Satului, în perioada celor 5 ani de sustenabilitate.

21.03.2019


Galeria de poze:

1 2 3 4 5 6 7”Călător prin tradiții....de primăvară” – podoabe din mărgele colorateDuminică 3 Martie au avut loc la Muzeului Național al Satului ”Dimitrie Gusti” noi manifestări de tradiție în cadrul programului ”Călător prin tradiții....de primăvară”, la care au participat un al al doilea grup de 15 copii de la Școala Gimnazială nr.13. Acțiunea a fost coordonată de echipa de sustenabilitate a poiectului ”Orașul vrăjit” în colaborare cu conducerea Școlii Gimnaziale nr.13.

La Atelierul dedicat cu precădere fetelor, meșterul popular le-a arătat acestora cum se confecționează podoabe din mărgele albe și roșii (brățări, coliere etc.), a lucrat împreună cu fiecare, astfel încât, la finalul celor două ore de migală, elevele au plecat cu câte o podoabă realizată de ele. Grupul de elevi, împreună cu părinții și cadrele didactice au vizitat Muzeul și Târgul de Mărțișor, unde sunt expuse porturi populare, podoabe, jucării, icoane și alte produse realizate de meșteri populari.

Acțiunea a fost mediatizată de Radio România Actualități și Antena Satelor.

04.03.2019


Galeria de poze:

1 2 3 4 5 6 7Călător prin tradiții....de primăvarăAvând în vedere obiectivele specifice ale proiectului ”Orașul vrăjit” care se referă la creșterea numărului de vizitatori și implicarea autorităților locale în promovarea și valorificarea patrimoniului cultural al Muzeului Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, precum și continuarea seriei de evenimente, echipa de sustenabilitate a proiectului a organizat participarea unui grup de 15 elevi din ciclul gimnazial al ai Școlii Gimnaziale nr.13, la un atelier de confecționat mărțișoare.

Această activitate a avut loc duminică 24 februarie la Muzeul Satului, sub îndrumarea meșterului popular, doamna Doina Kalvati.

Elevii, din clasele a treia și a patra, au fost învățați cum să combine culorile și materialele și care este semnificația acestora în legătură cu sărbătoarea de Dragobete și a Mărțișorului.

28.02.2019


Galeria de poze:

1 2 3 4 5 6 7 8Școala altfel în Orașul vrăjit


Activitățile de sustenabilitate ale proiectului ”Orașul vrăjit” au ca obiectiv promovarea Muzeului Național al Satului ”Dimitrie Gusti” și creșterea gradului său de vizibilitate; acesta nu este doar un muzeu în aer liber ci și un centru permanent de popularizare a folclorului, artei și tradițiilor românești.

În acest context, în data de 26 mai, a fost organizată în parteneriat cu Muzeul Satului și Școala nr.12 ”Herăstrău” acțiunea ”Școala altfel în orașul vrăjit” , la care au participat un grup de elevi, profesori și părinți: doamna muzeograf Andreea Majuru a oferit grupului un ghidaj în zonele provinciilor istorice și ulterior, o prezentare detaliată a tradiției de încondeiere a ouălor în zona Bucovinei. În curtea Bisericii Dragomirești din incinta muzeului, gazdele au organizat un atelier de activități practice cu meșterul Elena Hojda care a oferit toate informațiile și materialele necesare iar copiii, profesorii și părinții au păstrat ouălele pe care au reușit să le încondeieze.

Mai mulți turiști străini s-au alăturat grupului nostru, au participat de asemenea la acest atelier și au cerut informații despre perioadele în care vor mai fi organizate asemenea activități.

31.05.2018


Galeria de poze:

1 2 3 4 5 6 7Întâlnirea doamnei Viceprimar al Sectorului 1, Daniela Popa, cu doamna manager al Muzeului Satului, Paula Popoiu


În perioada 16-20 mai 2018 au avut loc la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” mai multe evenimente culturale, grupate în cadrul „Zilelor Muzeului Satului”: „Ziua Națională a Costumului Popular Românesc” (16 mai), „Ziua Muzeului Satului” (17 mai), „ Ziua Internațională a Muzeelor”(18 mai), „Ziua cântului și jocului tradițional” (20 mai).

Sub egida fiecărei zile, au fost desfășurate numeroase acțiuni de tradiție pentru Muzeul Satului: expoziții, lansări de carte, proiecții de filme, târguri și demonstrații meșteșugărești, ateliere de creație și spectacole folclorice.

Cu acest prilej echipa de sustenabilitate a proiectului a organizat, vineri 18 mai 2018, vizita d-nei Viceprimar Daniela Popa la Muzeul Satului și întâlnirea cu managerului acestei instituții, d-na conf.univ. Paula Popoiu.

Subiectele discutate au avut în vedere stabilirea unui calendar de activități comune pentru promovarea acestui important obiectiv, în cadrul proiectului “Orașul Vrăjit”, finanțat și implementat de Sectorul 1 al Municipiului București prin POR Regio 2007-2013, Axă Prioritară 5 – “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3. – "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea "Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a atractivităţilor de marketing specifice".

Aflat în perioada de sustenabilitate, proiectul va promova în continuare Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, atât prin distribuirea unor materiale de informare (broșuri, hărți, DVD-uri), cât și prin organizarea de evenimente.

21.05.2018


Galeria de poze:

1 2 3 4 5 6 7Organizarea unui program de training in domeniul managementului cultural, cu prezentarea Proiectului ORASUL VRAJIT


In data de 16.04.2015, echipa de sustenabilitate a proiectului Orasul Vrajit a organizat un program de training in domeniul managementului cultural.

La acest program de instruire, intitulat „Managementul proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice”, au participat muzeografi din cadrul Muzeului Satului, obiectivul cultural promovat, precum si alte persoane interesate: functionari din administratia publica si reprezentanti ai unor asociatii si fundatii. In realitate, Programul de instruire, rezultat al unor cercetări personale ale lectorului George Pataki, este un curs cu caracter general, adaptat pentru beneficiarii instrumentelor structurale, angajati ai institutiilor publice, organizaţiilor private economice, sociale, culturale etc. in fapt, pachetul de training s-a adresat tuturor persoanelor angajate in sectorul public şi privat in cadrul institutiilor publice, organizaţiilor private (ONG sau Agentii de Turism) care doresc să acceseze fonduri europene în vederea implementării unor Proiecte de promovare a unor obiective cultural-turistice.

Selecţia şi redactarea materialului au fost facute cu preocuparea ca lucrarea să fie utilă în activitatea practică de implementare a proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice.

Participanţii au beneficiat de:
- înţelegerea importanţei instrumentelor structurale, structura institutionala si fluxul financiar in alocarea fondurilor structurale in Romania
- cunoştinţe privind pregătirea pentru accesarea fondurilor structurale; Axele Prioritare si Domeniile Majore de Interventie, precum si criteriile de eligibilitate specifice fiecarui proiect
- intelegerea rolului autoritatii de management si organismului intermediar in implementarea programelor de dezvoltare;
- informaţii şi cunoştinţe utile despre procedura de implementare a proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice; cunoştinţe privind rambursarea cheltuielilor aferente implementarii proiectelor
- înţelegerea importanţei proiectelor cu aplicabilitate în administraţia publică locală

In principal, programul de training „Managementul proiectelor finantate cu fonduri europene in scopul promovarii unor obiective cultural-turistice” a contribuit atât la îmbogăţirea cunoştinţelor generale privind alocarea fondurilor structurale in Romania cât şi la formarea şi educarea cursantilor în scopul folosirii surselor financiare destinate implementării unor Proiecte de promovare a unor obiective cultural-turistice.

Modulul a fost structurat astfel încât să ofere participanţilor o combinaţie de teorie şi practică, astfel încât toate sesiunile au inclus exerciţii practice individuale, pentru grupuri mici şi pentru întregul grup de participanţi. In sectiunea “Studii de caz”, a fost prezentat Proiectul „Orasul Vrajit” – COD SMIS 26606”, atat in ceea ce priveste principiile generale de procedura privind incheierea contractului de finantare, cat si aspectele practice privind Rapoartele de progres si evaluarea proiectului in vederea rambursarii cheltuielilor.

La finalul intalnirii, participantii au vizionat filmul de prezentare a Muzeului Satului, obiectivul cultural promovat prin intermediul Proiectului Orasul Vrajit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34Prezentarea Proiectului ORASUL VRAJIT, cu participarea elevilor Scolii Generale nr. 3 „Nicolae Titulescu” din Bucuresti


In data de 27.04.2015, echipa de sustenabilitate a proiectului Orasul Vrajit a organizat o prezentare a Proiectului Orasul Vrajit, la care au participat elevii Scolii Generale nr. 3 „Nicolae Titulescu” din Bucuresti

In deschidere, a fost prezentat elevilor contextul general in care Primaria Sectorului 1 a elaborat Proiectul Orasul Vrajit.

S-a avut in vedere in principal, realitatea ca, autoritatile reprezentative ale tuturor colectivitatilor locale din lumea intreaga sunt preocupate de promovarea imaginii oraselor lor. Este si cazul Romaniei, prin Strategia Nationala de Dezvoltare Durabila aprobata prin HG 1460/2008 dar si prin Legea nr. 215/2001 a administratiei locale, unde sunt prevazute obligatii pentru autoritatile locale de a adopta acele masuri necesare pentru promovarea potentialului turistic si cresterea atractivitatii oraselor lor. In acest cadru legislativ Primaria Sectorului 1 a demarat procedura de accesare a unor fonduri structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, in vederea implementarii Proiectului Orasul Vrajit al carui obiectiv rezida in promovarea turistica a Muzeului Satului, obiectiv cultural cu inalt potential turistic din Sectorul 1.

In continuare, au fost prezentate elevilor etapele implementarii propriu zise a Proiectului Orasul Vrajit, precum si activitatile specifice acestuia: realizarea portalului web www.orasulvrajit.ro; realizarea și distribuirea materialelor de promovare (albume, pliante, fluturași, broșuri,, hărți, cărți poștale, afișe, filme documentare pe dvd-uri etc.); inserții publicitare în presă; difuzarea de spoturi media de promovare pe canalele tv cu acoperire nationala; derularea Campaniei de publicitate outdoor (spoturi pe ecrane publiicitare in Bucuresti si alte orase mari ale României; bannere; panouri statice backlit in Bucuresti si alte orase mari ale Romaniei: Brasov; Sibiu; Iasi; Timisoara).

La finalul intalnirii, elevii Scolii Generale nr. 3 „Nicolae Titulescu” din Bucuresti au vizionat filmul de prezentare a Muzeului Satului, obiectivul cultural promovat prin intermediul Proiectului Orasul Vrajit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28Obiectivul general al Proiectului


Creşterea gradului de vizibilitate a unui obiectiv cultural cu înalt potenţial turistic în Sectorul 1 Bucureşti şi îmbunătăţirea ofertei turistice prin crearea unui nou traseu turistic care să îl conţină pe acesta.

Obiectivul cultural va fi promovat atât la nivel local, cât şi naţional.Obiectivele culturale promovate


Prin proiectul “Oraşul vrăjit” urmează a fi promovat un obiectiv cultural din Sectorul 1 care este declarat monument istoric şi face parte din patrimoniul cultural naţional: MUZEUL NAŢIONAL AL SATULUI „DIMITRIE GUSTI”Activităţile Proiectului


•   Realizarea unui web site dedicat proiectului
•   Realizarea și distribuirea de materiale de promovare (pliante, fluturași, broșuri, albume, hărți, cărți poștale, afișe, dvd-uri etc.)
•   Inserții publicitare în presă
•   Difuzarea de spoturi media
•   Publicitate outdoor
•   Organizarea a două evenimente artistice în cadrul Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"Grupul ţintă al Proiectului


•   Comunitatea locală a Sectorului 1 şi întreaga comunitate a Capitalei prin punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural şi prin introducerea de trasee turistice noi, mai puţin valorificate anterior;
•   Posibilii vizitatori şi turişti români şi străini aflaţi în vacanţă sau în trecere care, prin consultarea materialelor de promovare ale celor 3 obiective, pot alege să îşi petreacă parţial sau în totalitate vacanţe, concedii, week-end-uri;
•   Turiştii care doresc să participe la festivaluri sau evenimente locale;
•   Turiştii înteresaţi de Bucureşti care, în demersul lor, aleg acest scurt şi eficient traseu;
•   Participanţii la convenţiile, seminariile, reuniunile organizate în centrele destinate expoziţiilor care pot combina turismul de afaceri cu turismul cultural, de agrement etc.
•   Agenţii şi operatorii de turism, care vor fi abordaţi în cadrul participărilor la evenimente cu profil turistic, în vederea includerii ofertei Bucureştiul te vrea în teneşi în pachetele turistice promovate şi oferite de aceştia;
•   Companii locale cu profil în domeniul serviciilor conexe turismului.Bugetul Proiectului


•   Valoarea totală a proiectului este de 988.562,64 lei
•   Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 766.776,53 lei
•   Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 651.760,05 lei
•   Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 99.680,95 lei
•   Co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 15.335,53 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 6 luni, perioadă cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi a proiectului.